FBC 11 TRNAVA


Rok založenia: 2011
Klubové farby: Čierna, Biela, Červená, Zlatá

Prezident klubu: Matej Vanta
fbc11trnava@gmail.com

Najväčšie úspechy

2.miesto v M1 – 2015/2016
3.miesto v M1 – 2016/2017
4.miesto v M1 – 2014/2015
2.miesto v BAM II – 2012/2013 (2.liga – región bratislava)
3.miesto v BAM III – 2011/2012 (3.liga – región bratislava)

 


HISTÓRIA

Sme mladý slovenský florbalový tím, založený štyrmi nadšencami a priaznivcami florbalu, ktorí sa ho rozhodli reprezentovať a zviditeľniť aj v Trnave. Klub vznikol v roku 2011 pod záštitou OZ Candy Club.

Už od skorých začiatkov nám nechýbala chuť napredovať. Zo skupiny amatérov sa čoskoro stal tím hrajúci svoje zápasy pod hlavičkou Slovenského zväzu florbalu. V priebehu 4 rokov sme si vybudovali pevné miesto na slovenskej florbalovej mape a z regionálnych súťaží sme sa prepracovali až do 1. mužskej ligy.

Napredovanie po športovej stránke a zbieranie úspechov doma či v blízkom zahraničí nám, aj napriek krátkej histórií, dopomohlo k postupnému rozvoju. Náš klub sa neustále rozširoval, priberal nových členov a otváral nové kategórie. V súčasnosti vychovávame päť generácií florbalistov v šiestich tímoch. Od mladšej prípravky až po mužov. Vekové spektrum sa tak pohybuje v rozmedzí od 9 do 35 rokov.


PRIHLÁSENIE DO CANDY KLUBU – ODDIELU FBC 11 TRNAVA

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO FBC 11 TRNAVA V septembri/ októbri prebiehajú zápisy do jednotlivých vekových kategórií (dorast, st. žiaci, ml. žiaci, prípravka). Počet detí v skupinách je limitovaný. V prípade, že sa nenaplní maximálny počet detí v tíme, je možné vziať dieťa aj počas roka. Prihlásiť môžete deti od 8 rokov (na výnimku udelenú trénerom aj 7-ročné). Základom je však kontaktovať niektorého z našich trénerov:

Dorast /deti narodené 2002-2003/ – Matej Vanta – 0911/247694

Starší žiaci /deti narodené 2004-2005/ – Matúš Vanta – 0905/333832

Mladší žiaci /deti narodené 2006-2007/ – Matej Vanta – 0911/247694

Staršia prípravka /deti narodené 2008-2010/ – Matej Vanta – 0911/247694

Prvý tréning je vždy skúšobný. Prihláška sa vypisuje až po absolvovaní skúšobného tréningu.
Členské príspevky sa platia osobne vždy najneskôr tretí týždeň v mesiaci. V prípade choroby (zdokladovanej lekárom), ak dieťa chýba viac ako týždeň je možné na vyžiadanie presunúť maximálne 50% z členského príspevku do nasledujúceho mesiaca. V prípade choroby (zdokladovanej lekárom) ak dieťa chýba celý mesiac je možné na vyžiadanie presunúť maximálne 75% z členského príspevku do nasledujúceho mesiaca. Ak dieťa chýba týždeň, členský príspevok sa nepresúva! V prípade, že tréner nie je informovaný o absencii dieťaťa rodič stráca nárok na presunutie členského príspevku (to znamená, že treba dať vždy trénerovi vedieť, že Vaše dieťa nebude chodiť preto a preto)


PRAVIDLÁ

NA TRÉNINGU

Vstup rodičom do telocvične je prísne zakázaný! Povolený je iba na ukážkovú hodinu, ktorú si určí samotný tréner danej kategórie. Mladšie deti môžu rodičia čakať v šatni.
Na tréning treba prichádzať minimálne 15 minút pred začiatkom. Tréner zodpovedá za deti IBA v čase tréningu.
Neprítomnosť na tréningu treba ohlásiť SMSkou na číslo trénerovi danej kategórie. Čisla budú zverejnené aj na www.fbc11trnava.sk
Vstup do telocvične je povolený len za prítomnosti trénera!!!

Vstup do telocvične je povolený IBA v prezuvkách, odporúčame kvalitnú halovú obuv, aby sa deťom nedeformovalo chodidlo v šuntoch). Ak si dieťa zabudne prezuvky, budú mať možnosť cvičiť bosé! V prípade, že sa to bude opakovať nebudú sa tréningu môcť zúčastniť.
Na tréning treba prísť pripravený podľa pokynov trénera.
Minimálne však treba: prezuvky, veci na prezlečenie, hokejku, VODU – nie sladké malinovky (tie vylievame a nahrádzame vodou)

Klub NEZODPOVEDÁ za veci ponechané v šatni!

ĎALŠIE POPLATKY SPOJENÉ SO SÚŤAŽAMI

Doprava na hracie kolo je individuálna (rodičia sa dohadujú, aby si pomohli navzájom).
Štartovné a registračné poplatky pre prípravku a žiakov hradí FBC 11 Trnava.
Dresy a tréningové pomôcky (okrem hokejky) zabezpečuje FBC 11 Trnava.