FBC 11 TRNAVA

Kontaktné údaje

Občianske združenie Candy Klub
florbalový klub FBC 11 Trnava
Okružná 12
91701 Trnava
email: FBC11Trnava@gmail.com
IČO: 37994832

č.ú.: 20287993/6500

Prezident klubu: Matej Vanta

0911 247 694


Kontaktný formulár

 


PRIHLÁSENIE DO CANDY KLUBU – ODDIELU FBC 11 TRNAVA

AKO SA PRIHLÁSIŤ DO FBC 11 TRNAVA V septembri/ októbri prebiehajú zápisy do jednotlivých vekových kategórií (dorast, st. žiaci, ml. žiaci, prípravka). Počet detí v skupinách je limitovaný. V prípade, že sa nenaplní maximálny počet detí v tíme, je možné vziať dieťa aj počas roka. Prihlásiť môžete deti od 8 rokov (na výnimku udelenú trénerom aj 7-ročné). Základom je však kontaktovať niektorého z našich trénerov:

Dorast /deti narodené 2002-2003/ – Matej Vanta – 0911/247694

Starší žiaci /deti narodené 2004-2005/ – Matúš Vanta – 0905/333832

Mladší žiaci /deti narodené 2006-2007/ – Matej Vanta – 0911/247694

Staršia prípravka /deti narodené 2008-2010/ – Matej Vanta – 0911/247694

Prvý tréning je vždy skúšobný. Prihláška sa vypisuje až po absolvovaní skúšobného tréningu.
Členské príspevky sa platia osobne vždy najneskôr tretí týždeň v mesiaci. V prípade choroby (zdokladovanej lekárom), ak dieťa chýba viac ako týždeň je možné na vyžiadanie presunúť maximálne 50% z členského príspevku do nasledujúceho mesiaca. V prípade choroby (zdokladovanej lekárom) ak dieťa chýba celý mesiac je možné na vyžiadanie presunúť maximálne 75% z členského príspevku do nasledujúceho mesiaca. Ak dieťa chýba týždeň, členský príspevok sa nepresúva! V prípade, že tréner nie je informovaný o absencii dieťaťa rodič stráca nárok na presunutie členského príspevku (to znamená, že treba dať vždy trénerovi vedieť, že Vaše dieťa nebude chodiť preto a preto)