Oficiálne vyjadrenie ku kontumácií zápasov

Ahojte všetci,

Tak, ako sme už na sociálnych sieťach mali možnosť postrehnúť, z piatka na sobotu  sa nám v tabuľke vyparilo celkovo 18 bodov. Vďaka klebetám, ktoré sa slovenskou florbalovou scénou šíria ozaj rýchlo, sme čosi šípili už od chvíle, kedy extraligovému klubu ŠK Lido dňa 22.12.2017 došlo rozhodnutie o kontumácii zápasov.

V sobotu, 3.2.2018 okolo obeda, prišlo na našu adresu oficiálne stanovisko od SZFB s označením LK-Ro/162/2017-2018 a my Vám tak vieme podať plnohodnotné vysvetlenie opreté o fakty, ako sa dokáže prvoligový tím, ktorý bol na prvom mieste s pohodlným náskokom 8 bodov, dostať na pozíciu číslo 4 s mínus 18 bodmi.

 

Božie mlyny melú pomaly, ale isto…

Aj tak by sa dalo pomenovať počínanie zväzu v danej situácii. Vec sa má tak, že v oficiálnom rozhodnutí Ligovej komisie SZFB „LK-Ro/162/2017-2018“ stálo:

„Vo veci porušenia štartu hráčov za rôzne družstvá svojho klubu, podľa ustanovení Súťažného poriadku SZFB, článku 5, bod 5.3, písmeno b), Štatútu Ligovej komisie SZFB, Ligová komisia SZFB rozhodla o udelení herných dôsledkov a poriadkových pokút pre družstvo FBC 11 Trnava v súťaži ,,1. Liga muži“, sezóna 2017/18, podľa ustanovení Súťažného poriadku SZFB, článok 13, bod 13.1., písmeno a), b); článok 13, bod 13.2., písmeno g); článok 13, bod 13.3.; článok 13, bod 13.4.; článok 13, bod 13.6.“.

 

Čo sa teda stalo?

V skratke, mali sme na zápase viac hráčov z „B“ družstva ako to dovoľoval predpis súťaže, v ktorom je maximálny počet stanovený na 2 hráčov a 1 brankára na zápas. Celkovo sme sa tohto previnenia dopustili 16 krát túto sezónu. Áno, 16 krát!

Všetky zápasy, v ktorých sme predpis porušili, sú verejne dostupné na portáli SZFB. Nadmerný počet hráčov „béčka“, si tak môže skontrolovať naozaj každý. Túto chybu sme neurobili úmyselne a nikdy sme sa nesnažili pravidlá obchádzať, jednoducho sme si rozpor s predpisom neuvedomili.

Za porušenie však musí prísť trest. Spätne sa nám však môžu kontumovať iba zápasy za posledné 3 mesiace, čo činí 6 duelov. Za zvyšných desať zápasov nám  zväz dal „iba pokutu“.

Predpis sme porušili a sme si plne vedomí našej chyby, mrzí nás to a sme ochotní za ňu niesť primerané následky. Ospravedlňujeme sa všetkým priaznivcom a hráčom, že sa také niečo stalo a verte, že do budúcna sa také už nebude opakovať.

Aj my sme len ľudia. Rozhodli sme sa na vlastnú päsť vybudovať fungujúci klub, ktorý nie je ľahké udržiavať. Preto sa ľahko stane, že podobný predpis si popri všetkých povinnostiach nevšimneme, resp. naň zabudneme. Rovnako, ako si naše porušenie pravidiel nevšimli ani rozhodcovia či LK, cez ktorých prešiel zápis z každého zápasu a nikto nás sa tento nedostatok neupozornil. Základ rozvoja florbalu vychádza predovšetkým priamo od klubov. Ak chceme spoločne budovať slovenský florbal, mali by sme si navzájom pomáhať a nie si udeľovať pokuty. Preto považujeme pokutu vo výške 1000 € za privysokú/prehnanú… Najväčším trestom pre nás už aj tak je strata takmer “poctivo” nazbieraných bodov.

 

Nedá mi, ale položiť na adresu zväzu otázku:

Prečo sme sa o našom opakovanom porušovaní v každom jednom zápase M1 v sezóne 2017/2018 dozvedeli až 3.2.2018 bez akéhokoľvek upozornenia, aj napriek tomu, že sme tento priestupok nijakým spôsobom neskrývali a na našich zápisoch pred zápasmi bolo vždy jasne napísané koľko hráčov nastúpilo z B tímu, dorastu, hosťovania ? …

Podobný servis by mal podľa nás určite zabezpečovať informačný systém ISF, ktorý by mal zamedziť takémuto porušovaniu či už vedomému alebo v omyle, rovnako ako to robí pri štarte neregistrovaných hráčov, hráčov na hosťovanie, striedavý štart a iné.

Samozrejme, ešte raz pripomíname, že chyba je v prvom rade na našej strane. Nedodržali sme predpis a porušili tak pravidlá, čo si plne uvedomujeme. Nepovažujeme však za férové, že zväz, ako hlavný riadiaci a KONTROLNÝ orgán súťaže, nás nechá porušovať pravidlá 5 mesiacov a následne za ne sankciovať, ak mal všetky podklady potrebné na to, upozorniť nás na chybu hneď v prvý deň…

 

Voči rozhodnutiu Ligovej komisie sme sa odvolali a momentálne čakáme na vyjadrenie, prečo sme sa dostali do tejto situácie posledné 2 kolá pred samotnou play-off.

 

Uložiť odkaz do záložiek.